Terug

Jouw ePortfolio

Jij bent de baas op de arbeidsmarkt!

Wat is een ePortfolio?

Het ePortfolio is een persoonlijk, digitaal dossier. Zet het ePortfolio in als mobiliteitstool of als middel om snel inzicht te krijgen in de aanwezige competenties, kwalificaties, ervaringen en loopbaanwensen van medewerkers.

Wat heb je aan een ePortfolio?

Je verzamelt op overzichtelijke wijze alle informatie die betrekking heeft op de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je bepaalt zelf hoe je je presenteert en welke informatie je deelt met anderen. Het ePortfolio biedt je de mogelijkheid je zo goed mogelijk kenbaar te maken op het Loopbaanplatform en binnen je organisatie. 

Voordelen van een ePortfolio

1. Werkzekerheid creëren

De arbeidsmarkt verandert sneller dan ooit. Het aantal vaste contracten neemt af, het aantal flexwerkers en zzp’ers neemt toe. Mensen wisselen sneller van werkgever. Maar ook de mate waarin er vraag is naar bepaalde arbeid verandert. Daarnaast moeten we langer door werken. Mensen zullen wisselen van functie, beroep en zelfs vakgebied en niet de gehele loopbaan een type functie uitoefenen. Het nemen van controle over de eigen loopbaan stelt individuen in staat voor zichzelf werkzekerheid te creëren. Iets wat in tijden van afnemende baanzekerheid ontzettend belangrijk is.

 

2. Talenten inzetten

Om dit te realiseren moeten medewerkers in toenemende mate in staat zijn hun talenten in te zetten. Dit vraagt aandacht voor de eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Hierin zal de medewerker zelf een groot deel van de verantwoordelijkheid moeten pakken. Het ePortfolio ondersteunt hierin.

 

3. Zelfinzicht

In het ePortfolio verzamelt de medewerker informatie over zichzelf, over zijn talenten, ervaringen, vaardigheden, certificaten, projecten. Door deze informatie te ordenen worden ontwikkelingen en mogelijkheden inzichtelijk. Dit zelfinzicht stelt de medewerker in staat om gericht met zijn loopbaan bezig te zijn. Hierdoor maakt hij bewustere keuzes en is beter in staat de zelfregie over zijn loopbaan te nemen.

 

4. Betere instroom, doorstroom en uitstroom

Voor organisaties betekenen zelfredzame medewerkers dat uitstroom soepeler verloopt. Waardoor zij minder hoeven te investeren in loopbaanactiviteiten en HR ondersteuning. Ook (horizontale) doorstroom binnen de organisatie verloopt soepeler, doordat medewerkers zich bewust zijn van wat zij kunnen. Wanneer individuen eerder al aan zelfredzaamheid en loopbaan hebben gewerkt kiezen zij hun volgende stap bewuster. De kandidatenpool bij instroom bestaat dan dus uit meer serieuzere en beter passende kandidaten.

 

5. Inspelen op veranderende arbeidsmarktverhoudingen

Het publieke onderdeel van het ePortfolio is een goed middel voor het presenteren en verkopen van de eigen vaardigheden in verschillende contexten. Door het presenteren en onderbouwen van professionele vaardigheden kan de medewerker een vorm van expertmacht uitoefenen. Hij laat zien te weten waar het over gaat. Hiermee is het voor de medewerker een goed middel om in te spelen op de veranderende arbeidsverhoudingen.

 

6. Stimuleren zelfredzaamheid

Het ePortfolio is dus ook een middel voor de constructie en presentatie van de eigen professionele identiteit. Mensen hebben behoefte aan gevoel van een stabiel zelf. De veranderingen op de arbeidsmarkt en het snel wisselen tussen banen kunnen dit gevoel aantasten. Door de manier waarop het ePortfolio is opgebouwd heeft het individu veel invloed op de indeling en vormgeving. Dit heeft positieve invloed op eigenaarschap. Wanneer de medewerker zich eigenaar voelt over zijn ePortfolio stimuleert dit het gebruik en daarmee de zelfredzaamheid. Door het behulp van het ePortfolio bewust bezig te zijn met loopbaan en ontwikkeling wordt de zelfredzaamheid van de medewerker vergroot en kan deze zich beter staande houden op de interne en externe arbeidsmarkt.

Log in en begin je eportfolio te vullen!

temp content

even geduld a.u.b.