Terug

Ga het gesprek aan met je werkgever

Eens in de zoveel tijd is het zover: je functioneringsgesprek komt eraan. Het voortgangsgesprek tussen jou en je leidinggevende waarin de onderlinge samenwerking en je doelstellingen wordt besproken.

Het Functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek kan inspirerend zijn. Het is een moment waarop je samen met je werkgever kan werken aan een uitdagend ontwikkelpad. Punten die onder andere aan bod komen zijn: wat vind je van de aard en het niveau van jouw werk, hoe is de samenwerking, zijn er factoren die jou belemmeren in jouw functioneren en hoe zien je toekomstplannen eruit?

 

Voorbereiding Functioneringsgesprek

Een goede voorbereiding is een must. Punten waar je aan kunt denken:

  • Vraag van te voren aan je leidinggevenden waar zij het over willen hebben. Vaak wordt al ruim van te voren een agenda opgesteld voor het functioneringsgesprek.
  • Welke onderwerpen wil jij zelf behandelen?
  • Zelfreflectie: Denk na over je eigen functioneren, wat gaat goed & wat niet?
  • Zelfonderzoek: Het resultaat hiervan kan een Persoonlijk Ontwikkelings Plan zijn (POP).
  • Denk na over de samenwerking met collega's & het functioneren van de organisatie. Weet je hoe de organisatie zich in de toekomst wilt ontwikkelen? Wat is jouw visie op het bedrijf.
  • Denk na over jouw loopbaandoelen & opleidingswensen, is er iets dat je wilt bereiken?
  • Lees de aantekeningen of verbeterpunten van eerdere functioneringsgesprekken door.
  • Stel vragen maar maak er geen vragenvuur van.
  • Maak aan het eind een persoonlijk actieplan en verslag van het gesprek: wat ga je verbeteren?

Site Background

Doel functioneringsgesprek

Profiteer van je functioneringsgesprek. Bespreek wat jij anders zou willen, misschien wil je continue feedback van je manager of extra scholing. Maak die issues bespreekbaar. Als er afspraken gemaakt worden, zorg dan dat deze SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch & Tijdsgebonden. Als je op deze begrippen let zijn jouw actiepunten helder en dan kan je weer vol aan de slag.

 

Functioneringsgesprek vs. Beoordelingsgesprek

Reminder: Het functioneringsgesprek is iets anders dan het beoordelingsgesprek. Het functioneringsgesprek is een tweerichtingsverkeer, jij en je leidinggevende zijn gelijk en wisselen van gedachte over de gang van zaken. Er zijn geen ongelijkwaardige verhoudingen en er is ook geen sprake van mogelijke promotie of ontslag zoals bij een beoordelingsgesprek. Aan het eind van een functioneringsgesprek kom je hoogstens tot afspraken over je persoonlijke leer- & ontwikkelplan.

temp content

even geduld a.u.b.