Terug

SMART formuleren

Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd. “Ik wil gelukkiger zijn”. Hoe concreter, hoe groter de kans dat je ze behaalt.

Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd. “Ik wil gelukkiger zijn”, “ik wil fitter zijn”, “ik wil meer verantwoordelijkheden”, “ik wil een hogere functie” ….. Hoe vager de doelstelling, hoe groter de kans op een mislukking.

Als je een doel concreet maakt is de kans op slagen groter. Je geeft dan duidelijk aan welke resultaten je wilt bereiken en wanneer die bereikt moeten worden. Hiervoor kun je SMART gebruiken. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Specifiek: je geeft heel specifiek weer wat je wilt bereiken, waarom je dat wilt, waar je dit gaat doen, wie je daar nodig hebt en wanneer dit plaats vindt. Je moet het resultaat kunnen waarnemen (ander gedrag, fysieke verandering, andere baan etc) en je moet het kunnen kwantificeren door er een bedrag, getal of percentage aan te hangen (ik wil een ton meer omzet halen, ik wil 10 km kunnen hard lopen, ik wil 30 studiepunten halen etc.)

Meetbaar: beschrijf duidelijk wanneer de doelstelling behaald is en hoe je dit kunt meten. Het mooiste is als je een nulmeting kunt doen waarin je aangeeft wat de beginsituatie is en daarna je eindpunt bepaalt. Zo zie je in 1 ogenblik de weg die je af moet leggen en wanneer die bereikt is (je begint met de omzet die je nu haalt per jaar, aan het eind van het jaar kijk je wat het resultaat is, is dat een ton hoger dan het eerste getal?)

Acceptabel: als je alleen voor jezelf een doel stelt dan hoef je deze alleen zelf te accepteren. Maar vaak heb je te maken met anderen. Staat bijvoorbeeld je partner ook achter je doelstellingen zodat hij/zij je hier ruimte voor geeft? Heb je toestemming van het management om deze doelstellingen te behalen? Staat je team achter de doelstellingen?

Realistisch: Heb je een realistisch doel gekozen? Vergt het niet te veel of juist te weinig inspanning van je? Heb je de vaardigheden of de fysieke kracht in huis om het doel te behalen? Een uitdagend doel is motiverend, een onbereikbaar doel is niet motiverend en heeft geen goede kans op succes.

Tijdgebonden: Wanneer moet het doel bereikt zijn? Geef aan wanneer je start met de activiteiten en wanneer je klaar bent.

temp content

even geduld a.u.b.