Terug

De noodzaak van inclusief talent

De noodzaak van inclusief talent voor organisaties

The war for talent is veranderd. Een organisatie kan het zich niet meer veroorloven alles in te zetten op een handje vol high potentials.

NRC onderzocht hoe werkgevers met talent om gaan. Wat vooral opvalt is dat een inclusieve benadering van talent, waarbij vooral gekeken wordt naar sterktes steeds belangrijker wordt (Bron NRC Carrière). Ik vertel u graag over de noodzaak van talentontwikkeling voor uw organisatie.

Als gevolg van een toenemende dynamische omgeving is het voor organisaties lastig om te voorspellen wat voor soort talenten er nodig zijn om de komende jaren succesvol te blijven. Gezien deze onvoorspelbaarheid is het verstandig te investeren in de talenten van alle medewerkers. Deze inclusieve benadering van talent gaat er vanuit die iedere medewerker sterktes heeft waarvan de organisatie kan profiteren. Het gaat er dus om wie het snelst en het best gebruik maakt van aanwezig talent, deze organisatie vergoot zijn concurrentievoordeel.

In de kern van deze benadering ligt de ambitie om van iedere medewerker een uitstekend presterende medewerker te maken. Mensen hebben van nature de drive zich te blijven ontwikkelen en te blijven groeien, hier moet je als organisatie je voordeel mee doen.

Het voordeel van werken met talent

Door talent op deze manier te benaderen ontstaat een groei gerichte mindset binnen de organisatie. Het werken aan en met talenten leidt tot een verhoogde taakprestatie, innovatievermogen en extra rolgedrag. Medewerkers zijn gemotiveerder en de organisatie is in staat effectiever te sturen. De kwaliteit van het werk gaat omhoog waardoor klanten meer tevreden zijn. Doordat medewerkers werken vanuit een brede basis talenten zijn zij flexibeler in te zetten en kan de organisatie sneller in spelen op veranderende eisen.

De Talenten Analyse van Matchcare helpt organisaties de aanwezige talenten te identificeren en brengt aan de hand van analyses een concreet advies uit over het benutten van deze talenten. Hiermee kan de organisatie gericht verder met strategische organisatieontwikkeling, HR-beleid en personeelsontwikkeling. Een mooie extra van onze rapportage is dat er specifiek voor uw medewerkers de arbeidsmarktontwikkelingen en alternatieve functies worden besproken.

Wilt u hier meer over weten? Stuur dan een bericht naar anita.boerema@matchcare.nl

temp content

even geduld a.u.b.