Terug

Wat is netwerken?

Ervaring opdoen, op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen of op zoek naar een andere baan? Netwerken helpt hierbij.

Wat is netwerken?

Netwerken is het in kaart brengen, leggen en onderhouden van contacten met een bepaald doel. Je gebruikt relaties, organisaties en persoonlijke contacten om jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verkennen. Netwerken kan op verschillende manieren:

  • oriënterend netwerken
  • baanwervend netwerken
  • netwerken ten behoeve van je loopbaanonderhoud.

 

Oriënterend, baanwervend of voor loopbaanonderhoud netwerken?

Wanneer je kennis over een bepaalde functie, bedrijfstak of organisatie wil vergroten en op deze manier wil bepalen of je past binnen een bepaalde branche of functie, ben je oriënterend aan het netwerken. Ben je doelgericht op zoek naar een passende functie dan ga je baanwervend netwerken. Hiervoor kun je jouw eigen relatienetwerk inzetten om informatie over vacatures in te winnen en om je eigen marktwaarde te peilen. Daarnaast kun je jouw netwerk te allen tijde gebruiken om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen jouw eigen vakgebied.

 

Oofsprite

Wie kunnen er tot je netwerk behoren?                                    

  • Familie
  • Vrienden
  • (Oud)collega's
  • Studiegenoten
  • Kennissen van sport- of hobbyclub
  • Bekenden van school muziekclub van je kind
  • Relaties van je werk

 

 Nut van netwerken

Voor een goede ontwikkeling van je loopbaan is netwerken namelijk onmisbaar. Een netwerk bestaat uit mensen, jouw netwerkcontacten, die iets voor je kunnen betekenen bij bijvoorbeeld het zoeken naar werk. Door te netwerken kun je via informele contacten aan een nieuwe baan of opdracht komen. Ook kun je netwerken gebruiken om structureel je eigen positie en je mogelijkheden op de snel veranderende markt in de gaten te houden.

Kortom: netwerken is niets anders dan informatie en advies uitwisselen met anderen van wie je denkt dat ze je mogelijk verder kunnen helpen.

 

Kom in contact met de mensen die iets voor jou kunnen doen

Netwerken is het gebruiken van de mensen die je in je omgeving kent, die je kunnen helpen in het vinden van een (andere) baan. Netwerken is een belangrijke vaardigheid voor wie zijn kansen op de arbeidsmarkt wil vergroten.

Netwerken draait om vertrouwen. Vaak maak je de beste start door eerst iets voor een ander te betekenen, bijvoorbeeld door je hulp of advies aan te bieden. Het gaat er niet om om zo veel mogelijk mensen te kennen, maar juist om die mensen te kennen die iets voor jou kunnen doen en voor wie jij iets kunt betekenen.

Site Background

temp content

even geduld a.u.b.